Overheid en Omgeving

B&G_PICTO_PMS_NW_8x

Bogaerts & Groenen advocaten behartigt al sinds 1974 de belangen van overheden, bedrijven, instellingen en particulieren die te maken krijgen met overheidsaangelegenheden. Voor veel van onze clientèle werken wij al vele jaren. Een beter compliment bestaat er niet. Wij zijn daardoor als vaste juridische partner in staat om belangrijke ontwikkelingen voor de desbetreffende cliënt al in een vroegtijdig stadium te signaleren. Voorkomen is immers beter en vaak goedkoper dan genezen.

Bogaerts & Groenen advocaten Overheid en Omgeving
Onze specialisten vergaren de kennis en kunde van het omgevingsrecht niet alleen door het adviseren en waar nodig procederen als advocaat, maar ook door: hierover les te geven aan studenten, advocaten, adviseurs en ambtenaren, artikelen in vaktijdschriften te schrijven, [in house] seminars te verzorgen en lid te zijn van commissies bezwaar & beroep. De senior advocaten hebben bovendien een specialisatieopleiding gevolgd. Uw zaak is bij ons dus in ervaren en vertrouwde handen.

Helpdesk I Omgeving & Bouwen
Juridische vagen die te maken met omgevingsaspecten als vergunningverlening voor het bouwen van woningen of het in gebruik nemen van stallen of een fabriek, verkeerslawaai, monumentenzorg, dwangsommen wegens illegale bebouwing, natuurgebieden, emissie van ammoniak, veiligheidscontouren bij industrieterreinen, bomenkap,  beperkingen door een bestemmingsplan enzovoort, kunnen door ons beantwoord worden via de Helpdesk I Omgeving & Recht. Onze advocaten van de  sectie Overheid en Omgeving maken kosteloos een quickscan van uw vraag.  Aan de hand van de quickscan wordt in onderling overleg bekeken hoe het verdere traject eruit gaat zien.

Kim Albert
E. albert@bgadvocaten.nl
T. 088-1410819

 

De advocaten van Bogaerts & Groenen zijn specialisten op het gebied van:

1. Ruimtelijke ordening

 • Omgevingsvergunning
 • Bestemmingsplan
 • Project- en gebiedsontwikkeling
 • Natuurbescherming
 • Onteigening
 • Ruilverkaveling
 • Externe veiligheid

2. Milieu

 • Activiteitenbesluit
 • Luchtkwaliteit

3. Bijzonder bestuursrecht

 • Winkeltijden
 • Privacy
 • Pacht
 • Subsidie
 • Zorg

4. Algemeen bestuursrecht

 • Handhaving
 • Openbaarheid van bestuur

5. Overheid en aansprakelijkheid

 • (on)rechtmatige overheidsdaad
 • Planschade
 • Nadeelcompensatie
 • Schadebesluiten
 • Overheid en strafrecht

6. Aanbesteding

 • Aanbesteding
 • Staatsteun

 

Overheid en Omgeving

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Eigendomsverhoudingen bij bestuursrechtelijke besluiten: privaatrechtelijke belemmering of niet-ontvankelijkheid aanvrager?
Lees meer
Het kan: een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel
Lees meer
Aanbesteding: uitsluiting na ernstige beroepsfout
Lees meer
Vestigen arbeidsmigranten in woning: de begrippen ‘wonen’ en ‘woning’ in een bestemmingsplan
Lees meer
Kantonrechter: overgangspremie VPL geen WNT-bezoldiging indien topfunctionaris  niet onder overgangsregeling VPL valt
Lees meer
Verplicht energielabel C kantoorpanden vanaf 1 januari 2023: verantwoordelijkheid huurder of verhuurder?
Lees meer
Tijdig en correct klagen bij aanbestedingen
Lees meer
Tussenkomst in aanbestedingskort geding
Lees meer
Onrechtmatige hinder
Lees meer
Risico willekeur betekent staken aanbesteding
Lees meer
Bevoegdheidsverdeling rechter bij schadevergoeding
Lees meer
Herstel bij inschrijvingsfouten
Lees meer
Geliberaliseerde middenhuurwoningen in bestemmingsplan
Lees meer
SlijtersUnie vraagt tevergeefs om handhavend optreden tegen Sligro
Lees meer
Intrekking aanbestedingsprocedure niet onrechtmatig
Lees meer
Van bestuursrechtelijke naar strafrechtelijke handhaving: ondernemer let op uw saeck!
Lees meer
De Proof of Concept in de aanbesteding
Lees meer
Eerste correctie op het relativiteitsvereiste
Lees meer
Schade door aanvaring stuw Grave: Rijkswaterstaat aansprakelijk?
Lees meer
Opvallende kritiek architecten op Omgevingswet
Lees meer
Sparren: altijd gratis, nooit voor niets!
Lees meer
Burgemeester Van der Laan ging te ver met voorschrift
Lees meer
Raad van State verruimt toetsing aan beleid
Lees meer
De norm van een “duidelijk grensoverschrijdend belang” in aanbestedingen: van hypothese naar concrete beoordeling?
Lees meer
Raad van State: 100 km meer dan genoeg op A270 bij Nuenen
Lees meer
Normalisering rechtspositie ambtenaren
Lees meer
Meer ruimte voor innovatie in het aanbestedingsbeleid van waterschappen
Lees meer
De bestemming in de Splitsingsakte: publiekrechtelijke bestemming relevant?
Lees meer
Omgevingswet ‘in house’ op maat gepresenteerd
Lees meer
Gunnen door loting, mag dat?
Lees meer
Werkgeverswisseling na aanbesteding en de transitievergoeding
Lees meer
Wetsvoorstel Wet open overheid aangenomen door Tweede Kamer
Lees meer
Meervoudige onderhandse aanbesteding en de selectievrijheid
Lees meer
Stijging staalprijzen zijn kostenverhogende omstandigheden na aanbesteding werk
Lees meer
Aanbesteding van Europese Commissie en de niet-contractuele aansprakelijkheid
Lees meer
Vervangen van dakpannen en aanbrengen nieuwe stuclaag vergunningsvrij
Lees meer
Valt kaalslag in subsidieland te voorkomen?
Lees meer

Onze Advocaten

Leer hoe je erectiestoornissen kunt behandelen

Acheter la pilule Kamagra | Kamagra günstig kaufen | Kamagra in Nederland zonder recept | Comprare Viagra originale on-line | Viagra barato en España