Privacy

Iedere persoon heeft het grondrecht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, oftewel recht op privacy. In Nederland wordt de bescherming van die persoonlijke levenssfeer geregeld in de Uitvoeringswet van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). De UAVG heeft de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen.

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is de boetebevoegdheid van de autoriteit persoonsgegevens ver uitgebreid. De op te leggen boetes liegen er niet om. In het ergste geval kan de Autoriteit Persoonsgegevens een verantwoordelijke die niet goed met persoonsgegevens is omgegaan een boete opleggen van € 20.000.000,– of 4% van de netto jaaromzet, afhankelijk van welk bedrag hoger is. Naast de grote uitbreiding van de boetebevoegdheid en de hoogte van de boetes wordt ook de nadruk gelegd op de accountability van de verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid om aan te kunnen tonen dat wordt voldaan aan de vereisten aan de AVG bij organisaties ligt. Organisaties zullen een aantal maatregelen moeten treffen om te kunnen voldoen aan de verantwoordingsplicht. Zo dient een privacy- en cookieverklaring opgesteld te worden, een privacyreglement en een datalekkenprotocol. Vaak zal ook een verwerkingsregister moeten worden opgesteld. Ten slotte moet worden beoordeeld of een Functionaris voor de Gegevensbescherming dient te worden aangesteld, en met welke partijen een verwerkingsovereenkomst moet worden gesloten.

Vanwege deze grote wijzigingen die sinds 25 mei 2018 van kracht zijn, is het van groot belang dat iedere onderneming haar eigen privacybeleid goed in kaart brengt om te zien of deze voldoet aan de (U)AVG. Ondernemingen die überhaupt niets geregeld hebben voor wat betreft het beschermen van persoonsgegevens, doen er al helemaal verstandig aan om te zorgen voor een adequaat beleid.

De ervaren privacyrecht advocaten van Bogaerts & Groenen advocaten kunnen u over de nieuwe rechten en plichten adviseren en desnoods procederen. Naast genoemde werkzaamheden bent u bij Bogaerts & Groenen advocaten ook aan het juiste adres voor onder meer de volgende vraagstukken:

1.Privacywetgeving

 • Voldoet u aan de AVG?
 • Inventariseren van het verwerken van persoonsgegevens
 • Risico evaluatie voor wat betreft het verwerken van persoonsgegevens
 1. Opstellen privacy beleid
 • Instrueren van werknemers en andere betrokkenen
 • Opstellen/aanvullen van bedrijfsreglementen met betrekking tot privacy
 • Opstellen/aanvullen van personeelsreglement met betrekking tot privacy
 • Melding verwerken persoonsgegevens
 1. Meldplicht datalekken
 • Risico van datalekken vaststellen
 • Opstellen beleid omgaan met een datalek
 • Opstellen beleid communicatie met betrokkenen
 • Adviseren omtrent crisisteam bij ernstig datalek

Wanneer u te maken hebt met vragen over persoonsgegevens, of het nu betreft de beveiliging daarvan of de rechten en plichten van bijvoorbeeld uw werknemers, dan kunt u contact opnemen met Anique van de Kerkhof.

Naam: Anique van de Kerkhof
E-mail: kerkhof@bgadvocaten.nl
Telefoon: (0)88 141 08 13

 

Gepubliceerde artikelen:

Toelichting Privacy Verordening II: Het register van verwerkingsactiviteiten” 05-07-2017
De algemene verordening gegevensbescherming I: Inleiding” 03-07-2017

Privacy

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Leer hoe je erectiestoornissen kunt behandelen

Acheter la pilule Kamagra | Kamagra günstig kaufen | Kamagra in Nederland zonder recept | Comprare Viagra originale on-line | Viagra barato en España