Blog van medewerkers

14 aug 2018

Compensatie transitievergoeding langdurig zieke werknemer: (bijna) een feit

Net voorafgaand aan het zomerreces hebben de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel dat een vergoeding inhoudt voor de door werkgevers aan langdurig zieke werknemers betaalde transitievergoeding als hamerstuk aangenomen. Wel is door de Eerste Kamer nog als vraag bij minister Koolmees neergelegd of alle werkgevers de betaalde transitievergoeding vergoed kunnen krijgen of dat er...

Lees meer
09 aug 2018

Gebruiken van foto’s van internet, het blijft oppassen!

Meer en meer is algemeen bekend dat het niet is toegestaan om zomaar foto’s van internet [al dan niet via Google] te halen en zelf te gebruiken. Bijvoorbeeld door deze te plaatsen op een website of in een nieuwsbrief. Het auteursrecht van de maker van de foto (of degene aan wie dat is overgedragen) zal...

Lees meer
07 aug 2018

Verplicht energielabel C kantoorpanden vanaf 1 januari 2023: verantwoordelijkheid huurder of verhuurder?

In 2013 is door de overheid het Energieakkoord ondertekend, waarin gestreefd wordt naar een zoveel mogelijk energieneutrale gebouwde omgeving. Een van de voorgestelde maatregelen is de verplichting voor kantoorgebouwen om vanaf 1 januari 2023 een energielabel C of hoger te hebben. Sanctie voor niet naleving van deze verplichting is het verbod op het gebruik van...

Lees meer
07 aug 2018

Hoge Raad komt werkgever tegemoet inzake loondoorbetaling bij rechtsgeldig ontslag op staande voet in hoger beroep

Lange tijd bestond onduidelijkheid over de vraag of een werkgever verplicht was het salaris van een werknemer die op staande voet was ontslagen door te betalen indien de kantonrechter het ontslag op staande voet had vernietigd, maar het ontslag op staande voet in hoger beroep wel rechtsgeldig werd geacht. Op 13 juli jl. maakte de...

Lees meer
07 aug 2018

Geen auteursrechtelijke bescherming voor smaak

De producenten van Heksenkaas en Witte Wievenkaas bestrijden elkaar al enige jaren op verschillende fronten. Daarbij worden verschillende intellectuele eigendomsrechten ingeroepen. Merkenrecht In 2010 is het woordmerk Heksenkaas ingeschreven. In 2014 is inschrijving verzocht van het woord/beeldmerk Witte Wievenkaas. Door de merkhouder van Heksenkaas is daartegen een oppositieprocedure gestart. Het BBIE wijst de oppositie af...

Lees meer
06 aug 2018

Factuur naar verkeerd e-mailadres! Wie is verantwoordelijk?

“Sorry, die factuur ken ik helemaal niet. Die heeft u naar een medewerker gestuurd die hier al lang niet meer werkt.” Debiteuren komen regelmatig met dit verweer om betaling van een factuur vooruit te kunnen schuiven en geen incassokosten te hoeven betalen. De rechtbank maakt daar korte metten mee.   De Rechtbank Limburg heeft op...

Lees meer
01 aug 2018

Workshop: Grenzen Reclame

  Waar liggen de grenzen bij vormgeving van producten en reclame? Welke (intellectuele eigendoms-) rechten van anderen spelen daarbij een rol? Wanneer maak je inbreuk en wanneer is er geen probleem? Bogaerts & Groenen advocaten organiseert op dinsdag 25 september 2018 een workshop in De Gruyterfabriek te ‘s-Hertogenbosch over het onderwerp Grenzen Vormgeving. De workshop...

Lees meer
20 jul 2018

Huis in Frankrijk gekocht met afkoop ouderdomspensioen, krijgt de man bij een echtscheiding zijn geld terug of niet?

  In een echtscheidingszaak die onlangs speelde had de man zijn ouderdomspensioen gebruikt om een huis in Frankrijk te kopen. De man voerde in de echtscheidingsprocedure aan dat hij zijn geïnvesteerde geld, een bedrag van € 65.953,= terug wilde hebben. De Rechtbank en het Hof gaven hem geen gelijk; de Hoge Raad uiteindelijk wel. Hoe...

Lees meer
03 jul 2018

Werkgever aansprakelijk voor vrijwilliger

  Organisaties kunnen ook aansprakelijk zijn voor de gevolgen van ongevallen die hun vrijwilligers tijdens het vrijwilligerswerk overkomen. Deze lijn was er al maar de Hoge Raad heeft het onlangs aangescherpt. Dit heeft gevolgen voor verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen die veelal met vrijwilligers werken. Casus Een 65-jarig lid van de vrijwillige klusgroep van de Parochie...

Lees meer
14 jun 2018

Tien dingen die je moet weten over het gewijzigde wetsvoorstel partneralimentatie

  Al vanaf 19 juni 2015 leek het of er een wijziging van de wet inzake de partneralimentatie zou komen. Na kritiek door o.a. de Raad van State en uit het werkveld, hebben de VVD, de PVDA en D66 deze week een ingrijpende vereenvoudiging van het wetsvoorstel ingediend. Hieronder een opsomming van 10 dingen die...

Lees meer