Blog van medewerkers

19 mrt 2018

De laatste kans, wat u echt nog moet veranderen aan uw privacybeleid voor 25 mei 2018!

Via allerlei media hebt u er ongetwijfeld al veel over gehoord: vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG en/of GDPR) van kracht in de gehele Europese Unie. Veel partijen spelen hier op in door vooral angst te zaaien. Zeker als u zich nog niet in de nieuwe wetgeving hebt verdiept, dan...

Lees meer
18 mrt 2018

Scheiden kan ook anders: de overlegscheiding

Het einde van een huwelijk kan erg pijnlijk zijn. Een echtscheidingsprocedure kan dat verergeren. Je kunt je partner als vijand gaan beschouwen en de echtscheiding zien als een strijd, je kunt je verward of boos voelen en verscheurd worden door gevoelens van verlies en onmacht, je kunt je dan niet voorstellen dat er een einde...

Lees meer
17 mrt 2018

Faillissements-uitspraken

  Bogaerts & Groenen advocaten heeft voor u alle faillissementen van de rechtbanken Zeeland-West-Brabant, Locatie Breda en Oost-Brabant, Locatie ‘s-Hertogenbosch op een rij gezet zodat u daar eenvoudig kennis van kunt nemen. Mocht u een van de bedrijven die failliet verklaard zijn herkennen of daarvan schuldeiser zijn dan kunt u een mail sturen naar Marc Heuvelmans. Hij...

Lees meer
16 mrt 2018

Workshop Grenzen Reclame

U heeft het waarschijnlijk ook gelezen:                   (bron: Retailnews.nl 9 maart 2018) “Looking for a new Suit Supplier”. Waar liggen de grenzen bij vormgeving van producten en reclame? Welke (intellectuele eigendoms-) rechten van anderen spelen daarbij een rol? Wanneer maak je inbreuk en wanneer is er geen...

Lees meer
29 jan 2018

Tijdig en correct klagen bij aanbestedingen

  Bij klachten over een aangekondigde aanbesteding is het als potentiële gegadigde/inschrijver zaak om tijdig en op de correcte wijze de klacht te vertalen naar actie. Dit wordt nog eens uit het oog verloren zoals blijkt uit de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 15 december 2017. In het gunningsdocument staat onder meer het volgende...

Lees meer
29 jan 2018

Arbeidsongeschiktheid en [het niet meewerken aan] mediation

  Wanneer een werknemer zich ziek heeft gemeld en er speelt [vermoedelijk] een arbeidsconflict, adviseert de bedrijfsarts veelal dat wordt gestart met mediation. Mediation is het oplossen van conflicten met behulp van een neutrale conflictbemiddelaar zijnde de mediator. Het doel van een mediation is dat onder de begeleiding van de mediator de werkgever en de...

Lees meer
20 dec 2017

Na een echtscheiding verhuizen met je kinderen? Let op!

Jaren geleden heb ik mij zeer druk gemaakt als advocaat voor een vader met twee kinderen waarvan de moeder naar Amerika wilde verhuizen. De vader zag de kinderen twee dagen door de week en om de week het gehele weekend. De moeder had een nieuwe vriend in Amerika en wilde daar naartoe verhuizen met de...

Lees meer
11 dec 2017

Plannen regeerakkoord 2017

  Na een lange formatieperiode, hebben de 4 partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een regeerakkoord bereikt. Dat regeerakkoord beslaat allerlei terreinen en besteedt ook veel aandacht aan de arbeidsmarkt. Hoewel het vooralsnog alleen maar gaat om plannen en een concrete uitwerking nog op zich laat wachten, is wel van belang om een aantal punten...

Lees meer
27 nov 2017

Bij echtscheiding blijft de rechter nodig

  Het echtscheidingsrecht blijft in beweging. Het leek er even op dat bij eenvoudige scheidingen zonder kinderen de ambtenaar van de burgerlijke stand een scheiding zou mogen gaan afhandelen. Dit was een voorstel van het vorige kabinet. Inmiddels heeft het nieuwe kabinet besloten om dit wetsvoorstel in te trekken. Ook de Raad van State had...

Lees meer
13 nov 2017

Omzetgerelateerde boete voedsel- en productveiligheid

  Op 17 oktober jl. heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport aan de Tweede Kamer aangeboden het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in verband met het opnieuw vaststellen van de bijlage bij genoemd Warenwetbesluit vanwege [onder meer] de omzetgerelateerde boete. Het voornoemde is een goede aanleiding om nog eens in...

Lees meer