Blog van medewerkers

10 aug 2017

Bevallingsverlof voor vrouwelijke zelfstandigen

  De Centrale Raad van Beroep heeft in een uitspraak van 27 juli 2017 geoordeeld dat het UWV ten onrechte heeft geweigerd vrouwelijke zelfstandigen in aanmerking te laten komen voor een uitkering in verband met zwangerschap en bevalling. De vrouwelijke zelfstandigen moet alsnog een passende compensatie worden geboden, aangezien zij op grond van het  VN-Vrouwenverdrag...

Lees meer
10 aug 2017

Zorgverleners opgelet, patiënten hebben meer rechten gekregen!

  De zorg in Nederland is aan strenge regels gebonden. Dat geldt voor diverse terreinen, en is op zichzelf beschouwd een goede zaak. Keerzijde van de medaille is echter dat zorginstellingen vaak met zoveel regels te maken krijgen dat men door de bomen het bos niet meer dreigt te zien. Voor wat betreft de omgang...

Lees meer
10 aug 2017

Voorkom dure fouten als nieuwe werkgever

  Als beginnend bedrijf komt er veel op je af. Zeker juridisch zijn er diverse zaken om rekening mee te houden. Een van de uitdagingen ligt op het vlak van personeel. Veel startups beginnen zonder personeel, maar als ze hard groeien of al wat langer bestaan, dan komt op een zeker moment de vraag op:...

Lees meer
08 aug 2017

Faillissementsuitspraken

  Bogaerts & Groenen advocaten heeft voor u alle faillissementen van de rechtbanken Zeeland-West-Brabant, Locatie Breda en Oost-Brabant, Locatie ‘s-Hertogenbosch op een rij gezet zodat u daar eenvoudig kennis van kunt nemen. Mocht u een van de bedrijven die failliet verklaard zijn herkennen of daarvan schuldeiser zijn dan kunt u een mail sturen naar. Hij kan u...

Lees meer
01 aug 2017

Herstel bij inschrijvingsfouten

  Bij het doen van inschrijvingen voor aanbestedingen worden [helaas] nogal eens fouten door de inschrijvers gemaakt. Een regelmatig terugkerende vraag is dan ook of en zo ja onder welke voorwaarden die fouten in een inschrijving door de inschrijver kunnen worden hersteld. De belangrijkste vuistregels hiervoor zijn als volgt. Een verbetering of aanvulling van een...

Lees meer
27 jul 2017

Smart Mobility II: Aansprakelijkheid bij ongevallen

  In mijn serie blogs over Smart Mobility besteed ik aandacht aan de belangrijkste (juridische) aspecten van smart mobility. Ik omschrijf dat als het verbeteren van vervoersstromen door nieuwe technologie. In mijn eerste blog[1] besteedde ik al aandacht aan connected cars. In deze blog bouw ik daar op voort, en besteed (op veler verzoek) aandacht...

Lees meer
24 jul 2017

Geliberaliseerde middenhuurwoningen in bestemmingsplan

  Met ingang van 1 juli 2017 is het Besluit ruimtelijke ordening gewijzigd in verband met het aanwijzen van geliberaliseerde woningen voor middenhuur. Hierdoor krijgen gemeenten de mogelijkheid om in bestemmingsplannen naast de categorieën sociale huur, sociale koop en particulier opdrachtgeverschap ook geliberaliseerde woningen voor middenhuur als een aparte categorie aan te wijzen. Een geliberaliseerde...

Lees meer
18 jul 2017

Toestemming nodig om op reis te gaan met je kinderen?

  Laatst kwam een vriend van mij uit Frankrijk vliegen. Hij had een half uur vertraging. Op mijn vraag waarom dat was, antwoordde hij: er zat een vader met kind in het vliegtuig en de papieren waren niet in orde. De Franse autoriteiten waren zeer streng en het kind mocht eigenlijk niet mee vliegen. Pas...

Lees meer
17 jul 2017

SlijtersUnie vraagt tevergeefs om handhavend optreden tegen Sligro

  De SlijtersUnie heeft de burgemeester van ‘s-Hertogenbosch verzocht om handhavend op te treden tegen Sligro, omdat Sligro volgens haar in strijd met de Drank- en Horecawet handelt door zonder vergunning particulieren alcohol te laten proeven en te verkopen. De burgemeester heeft het verzoek van de SlijtersUnie [ook in bezwaar] afgewezen, omdat de Drank- en...

Lees meer
06 jul 2017

Heftruckongevallen en aansprakelijkheid werkgever

  Zeer recent [17 juni jl.] is een Hema werknemer overleden ten gevolge van een heftruckongeval. De werknemer stond op een hoogwerker te werken toen hij werd aangereden door een heftruck. De hoogwerker viel om en de man overleed ter plekke. De arbeidsinspectie en het bedrijf zijn een onderzoek gestart. In praktisch elk distributiecentrum wordt...

Lees meer