Blog van medewerkers

10 okt 2017

Faillissementsuitspraken

  Bogaerts & Groenen advocaten heeft voor u alle faillissementen van de rechtbanken Zeeland-West-Brabant, Locatie Breda en Oost-Brabant, Locatie ‘s-Hertogenbosch op een rij gezet zodat u daar eenvoudig kennis van kunt nemen. Mocht u een van de bedrijven die failliet verklaard zijn herkennen of daarvan schuldeiser zijn dan kunt u een mail sturen naar. Hij kan u...

Lees meer
05 okt 2017

How to succeed with grants like Horizon 2020 and Eurostars

Key topics This seminar will provide participants with information on the new Horizon 2020 and Eurostars calls. In October the new Horizon 2020 calls will be announced. In addition to this, participants will get tips on how to secure IP and avoid pitfalls in consortium agreements. During this seminar four presentations will be given: Arnold...

Lees meer
28 sep 2017

Risico willekeur betekent staken aanbesteding

  De kwestie betreft een aanbesteding voor het onderhoud van sportvelden inclusief levering van meststoffen. In de aanbestedingsstukken is bepaald dat de inschrijver reële marktconforme prijzen dient te offreren, dat irrealistische prijzen door de gemeente kunnen worden gecontroleerd en dat een inschrijving ongeldig kan worden verklaard. Verder is in de aanbestedingsstukken bepaald dat de gemeente...

Lees meer
21 aug 2017

Marc maakt het in Tilburg

  Marc Heuvelmans is een energiek mens. Vol enthousiasme praat hij over alles wat hij doet. Of dat nu zijn advocatenpraktijk is, het schrijven van columns of het voorzitterschap van ondernemersvereniging BORT. Heuvelmans is één van de vijf vennoten van Bogaerts & Groenen advocaten, een kantoor met vestigingen in Boxtel en Tilburg. De vijfenveertig medewerkers...

Lees meer
21 aug 2017

Bevoegdheidsverdeling rechter bij schadevergoeding

  Een bedrijf stelt schade te hebben geleden door een beweerdelijk onrechtmatig tracébesluit van de minister van Infrastructuur en Milieu. Het bedrijf in kwestie heeft zijn verzoek om schadevergoeding beperkt tot € 25.000,00 maar stelt dat de feitelijke schade genoemd bedrag overstijgt en doet geen afstand van de gepretendeerde aanspraak op het meerdere. De vraag...

Lees meer
10 aug 2017

Bevallingsverlof voor vrouwelijke zelfstandigen

  De Centrale Raad van Beroep heeft in een uitspraak van 27 juli 2017 geoordeeld dat het UWV ten onrechte heeft geweigerd vrouwelijke zelfstandigen in aanmerking te laten komen voor een uitkering in verband met zwangerschap en bevalling. De vrouwelijke zelfstandigen moet alsnog een passende compensatie worden geboden, aangezien zij op grond van het  VN-Vrouwenverdrag...

Lees meer
10 aug 2017

Zorgverleners opgelet, patiënten hebben meer rechten gekregen!

  De zorg in Nederland is aan strenge regels gebonden. Dat geldt voor diverse terreinen, en is op zichzelf beschouwd een goede zaak. Keerzijde van de medaille is echter dat zorginstellingen vaak met zoveel regels te maken krijgen dat men door de bomen het bos niet meer dreigt te zien. Voor wat betreft de omgang...

Lees meer
10 aug 2017

Voorkom dure fouten als nieuwe werkgever

  Als beginnend bedrijf komt er veel op je af. Zeker juridisch zijn er diverse zaken om rekening mee te houden. Een van de uitdagingen ligt op het vlak van personeel. Veel startups beginnen zonder personeel, maar als ze hard groeien of al wat langer bestaan, dan komt op een zeker moment de vraag op:...

Lees meer
01 aug 2017

Herstel bij inschrijvingsfouten

  Bij het doen van inschrijvingen voor aanbestedingen worden [helaas] nogal eens fouten door de inschrijvers gemaakt. Een regelmatig terugkerende vraag is dan ook of en zo ja onder welke voorwaarden die fouten in een inschrijving door de inschrijver kunnen worden hersteld. De belangrijkste vuistregels hiervoor zijn als volgt. Een verbetering of aanvulling van een...

Lees meer
27 jul 2017

Smart Mobility II: Aansprakelijkheid bij ongevallen

  In mijn serie blogs over Smart Mobility besteed ik aandacht aan de belangrijkste (juridische) aspecten van smart mobility. Ik omschrijf dat als het verbeteren van vervoersstromen door nieuwe technologie. In mijn eerste blog[1] besteedde ik al aandacht aan connected cars. In deze blog bouw ik daar op voort, en besteed (op veler verzoek) aandacht...

Lees meer