Blog van medewerkers

11 dec 2017

Plannen regeerakkoord 2017

  Na een lange formatieperiode, hebben de 4 partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een regeerakkoord bereikt. Dat regeerakkoord beslaat allerlei terreinen en besteedt ook veel aandacht aan de arbeidsmarkt. Hoewel het vooralsnog alleen maar gaat om plannen en een concrete uitwerking nog op zich laat wachten, is wel van belang om een aantal punten...

Lees meer
05 dec 2017

Faillissementsuitspraken

  Bogaerts & Groenen advocaten heeft voor u alle faillissementen van de rechtbanken Zeeland-West-Brabant, Locatie Breda en Oost-Brabant, Locatie ‘s-Hertogenbosch op een rij gezet zodat u daar eenvoudig kennis van kunt nemen. Mocht u een van de bedrijven die failliet verklaard zijn herkennen of daarvan schuldeiser zijn dan kunt u een mail sturen naar. Hij kan u...

Lees meer
27 nov 2017

Bij echtscheiding blijft de rechter nodig

  Het echtscheidingsrecht blijft in beweging. Het leek er even op dat bij eenvoudige scheidingen zonder kinderen de ambtenaar van de burgerlijke stand een scheiding zou mogen gaan afhandelen. Dit was een voorstel van het vorige kabinet. Inmiddels heeft het nieuwe kabinet besloten om dit wetsvoorstel in te trekken. Ook de Raad van State had...

Lees meer
13 nov 2017

Omzetgerelateerde boete voedsel- en productveiligheid

  Op 17 oktober jl. heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport aan de Tweede Kamer aangeboden het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in verband met het opnieuw vaststellen van de bijlage bij genoemd Warenwetbesluit vanwege [onder meer] de omzetgerelateerde boete. Het voornoemde is een goede aanleiding om nog eens in...

Lees meer
13 nov 2017

Tussenkomst in aanbestedingskort geding

  Tussenkomst is een procesmiddel waarbij een derde vrijwillig deelneemt aan een aanhangig geding. Degene die tussenkomt stelt daartoe een eigen vordering in, die zich richt tegen de beide partijen in het geding. In kort gedingen over aanbestedingen komt tussenkomst veelvuldig voor. Als een zogezegd “verliezende” inschrijver op een aanbesteding, een kort geding tegen de...

Lees meer
07 nov 2017

Wettelijke indexering alimentatie 2018

  Inmiddels is bekend dat per 1 januari 2018 de vastgestelde alimentatiebedragen met 1,5% verhoogd moeten worden. Jaarlijks stelt de Minister van Justitie een indexeringspercentage voor alimentatie vast. Deze indexering van alimentatie geldt zowel voor partneralimentatie als voor kinderalimentatie. U hoeft dus geen brief te schrijven of een formulier in te vullen. Misschien is het...

Lees meer
23 okt 2017

‘Pre-pack’ op de helling

Marc Heuvelmans schreef in het tijdschrift ‘Het Register’ [oktober 2017, nummer 5] een artikel met bovengenoemde titel. Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Lees meer
23 okt 2017

Kinder- partneralimentatie wijzigen; kan dat?

Kinder-partneralimentatie wijzigen; Kan dat ? De situatie van u of uw ex-partner kan na de scheiding veranderen, zowel persoonlijk als financieel. Dit kan gevolgen hebben voor de alimentatie die u moet betalen. Kinder- en partneralimentatie worden sowieso jaarlijks aangepast aan de gemiddelde loonstijging (wettelijke indexering). Kinderalimentatie De kinder- en partneralimentatie zijn vastgesteld op basis van...

Lees meer
23 okt 2017

Onrechtmatige hinder

De term “burenrecht” roept onwillekeurig een associatie op met De Rijdende Rechter en elkaar om futiliteiten in het haar vliegende particulieren. Toch is die conclusie niet geheel terecht. Ook voor ondernemers kan hinder van buren serieuze proporties aannemen en tot hoge schade leiden. Het burenrecht staat dan ineens in een ander daglicht en naarmate de...

Lees meer
20 okt 2017

Geen matiging transitievergoeding

  Werknemer wordt 20 maanden voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid ontslagen. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat er geen omstandigheden zijn voor matiging van de transitievergoeding. Toekenning van een volledige transitievergoeding kan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn maar dat hangt niet alleen af van alle omstandigheden maar  [hier] ook...

Lees meer