Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bogaerts & Groenen advocaten voert een duurzaam beleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Als onderneming maken wij bewuste keuzes om een goede balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Wij willen een  bijdrage leveren aan een duurzame maatschappij en richten ons op nieuwe (markt-)kansen, groei en innovatie met winst voor mens, milieu en maatschappij.

Afbeelding

SPORT

Swim to fight cancer

Iedereen krijgt in zijn omgeving te maken met kanker. Wij zijn deelnemer van het zwemevent “Swim to fight cancer” voor de strijd tegen kanker. Samen kunnen we ervoor zorgen dat kanker een ziekte wordt die niet meer dodelijk is. Samen in actie voor meer kankeronderzoek. 3e Editie in 2017, meer informatie Via http://www.swimtofightcancer.nl

MAATSCHAPPELIJKE DOELEN

Bogaerts & Groenen heeft zich in 2012 aangesloten bij het Inloophuis Midden Brabant te Tilburg en is toegetreden tot de Club van 100. Op 10 november 2012 opende het Inloophuis Midden Brabant zijn deuren voor mensen met kanker en hun naasten. Meer info: www.inloophuismiddenbrabant.nl

Ook onze advocaten staan midden in de samenleving en leveren een actieve bijdrage aan [het besturen van] maatschappelijke instellingen en organisaties.

Bogaerts & Groenen heeft zich aangesloten als partner van AANtWERK een initiatief van WSD Boxtel
De stichting heeft ten doel:
  • een platform te bieden voor ondernemers die zich onder andere ten doel stellen maatschappelijk verantwoord te ondernemen;
  • om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bedrijven in het kader van uitwisselingen, die door de stichting worden geïnitieerd, met elkaar in contact te brengen en aan elkaar te binden.
MILIEU
Bij onze juridische dienstverlening hebben wij oog voor het milieu. Wij reduceren het papierverbruik door hergebruik van papier en verdergaande digitalisering. Vanaf 2011 is ons archief volledig gedigitaliseerd.