Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bogaerts & Groenen advocaten voert een duurzaam beleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Als onderneming maken wij bewuste keuzes om een goede balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Wij willen een  bijdrage leveren aan een duurzame maatschappij en richten ons op nieuwe (markt-)kansen, groei en innovatie met winst voor mens, milieu en maatschappij.

Afbeelding

SPORT

Swim to fight cancer

Iedereen krijgt in zijn omgeving te maken met kanker. Wij zijn deelnemer van het zwemevent “Swim to fight cancer” voor de strijd tegen kanker. Samen kunnen we ervoor zorgen dat kanker een ziekte wordt die niet meer dodelijk is. Samen in actie voor meer kankeronderzoek. 3e Editie in 2017, meer informatie Via http://www.swimtofightcancer.nl

MAATSCHAPPELIJKE DOELEN

Bogaerts & Groenen heeft zich in 2012 aangesloten bij het Inloophuis Midden Brabant te Tilburg en is toegetreden tot de Club van 100. Op 10 november 2012 opende het Inloophuis Midden Brabant zijn deuren voor mensen met kanker en hun naasten. Meer info: www.inloophuismiddenbrabant.nl

Ook onze advocaten staan midden in de samenleving en leveren een actieve bijdrage aan [het besturen van] maatschappelijke instellingen en organisaties.

Bogaerts & Groenen heeft zich aangesloten als partner van AANtWERK een initiatief van WSD Boxtel
De stichting heeft ten doel:
  • een platform te bieden voor ondernemers die zich onder andere ten doel stellen maatschappelijk verantwoord te ondernemen;
  • om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bedrijven in het kader van uitwisselingen, die door de stichting worden geïnitieerd, met elkaar in contact te brengen en aan elkaar te binden.
MILIEU
Bij onze juridische dienstverlening hebben wij oog voor het milieu. Wij reduceren het papierverbruik door hergebruik van papier en verdergaande digitalisering. Vanaf 2011 is ons archief volledig gedigitaliseerd.

WETENSCHAP

Miel Bogaerts Prijs
Bij het afscheid van Miel Bogaerts in 2003 heeft Bogaerts & Groenen advocaten de Miel Bogaerts Prijs ingesteld. Miel Bogaerts heeft naam gemaakt door zijn optreden als curator in spraakmakende faillissementen. De prijs wordt toegekend aan de universiteitsstudent die in een kalenderjaar de meest belangwekkende scriptie op het gebied van het faillissementsrecht heeft geschreven. Met het instellen van de prijs wil ons kantoor de belangstelling bij studenten voor het faillissementsrecht stimuleren en een bijdrage leveren aan de wetenschappelijke studie naar het faillissementsrecht.

De jury bestaat uit prof. mr. Reinout Vriesendorp [hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg], prof. mr. Bas Kortmann [rector magnificus Radboud Universiteit Nijmegen] en mr. Miel Bogaerts [thans rechter bij de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch]. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 2.500,=.  Wedstrijdreglement.

KUNST

Bogaerts & Groenen Cultuurfonds
Bogaerts & Groenen advocaten heeft een bijzondere interesse voor kunst in de breedste zin van het woord. Bij het afscheid van Jules Groenen in 2006 heeft Bogaerts & Groenen advocaten dan ook de Jules Groenen prijs ingesteld. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de academiestudent met een bijzonder in het oog springend afstudeerproject.

Vanaf 2011 is in plaats van de Jules Groenenprijs het Bogaerts & Groenen Cultuurfonds van start gegaan. Het Bogaerts & Groenen Cultuurfonds stelt ons in staat een breder kunstaanbod in aanmerking te laten komen. Het fonds is bedoeld om jong talent te stimuleren en de mogelijkheid te bieden de stap te zetten van opleiding naar professioneel werkveld.