Water & Energie

Afbeelding

 

Binnen de branche Water & Energie zijn advocaten werkzaam die gespecialiseerd zijn in diverse disciplines. Juist energiewetgeving is niet beperkt tot de traditionele rechtsgebieden zoals contractenrecht, mededelingsrechts en bestuursrecht. Dit betekent dat onze advocaten optimaal voor oplossingen kunnen zorgen omdat zij zowel hun praktijkgebied als de branche kennen.

De energiesector is een sterk bloeiende sector. Enerzijds vanwege de liberalisering van de energiemarkt en anderzijds vanwege het toenemende belang van duurzaamheid  bij ontwikkeling van onder meer vastgoedprojecten [gedacht kan worden aan de ‘Trias Energetica’]. De energiemarkt is sterk veranderd als gevolg van deze ontwikkeling en de wetgeving staat bepaald niet stil. Wetgeving verandert voortdurend en bij uitstek de energiewetgeving is niet alleen omvangrijk en complex, maar kent ook veel juridische beperkingen.

De advocaten die werkzaam zijn binnen de branche Water & Energie hebben kennis van energiecontracten, aansprakelijkheid bij leidingschades, warmtewetgeving, mededingings- en aanbestedingsrecht en begeleiden juridische procedures met betrekking tot het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen. Binnen de branche Water & Energie wordt geadviseerd en geprocedeerd over alle vraagstukken binnen de energieketen en bestaat bijzondere expertise op het vlak van energiecoöperaties.

Tevens werken onze advocaten nauw samen met gespecialiseerde accountants in verband met de fiscale wet- en regelgeving die voor veel ondernemers interessant is en kansen biedt. Met dit samenwerkingsverband kunnen wij zowel vanuit de juridische als de fiscale invalshoek in volle breedte adviseren.

Helpdesk Water & Energie
Juridische vragen die te maken met het aspect water [denk aan gebruik van uiterwaarden, waterkwaliteit, waterzuivering, vergunningverlening, dijklichamen enzovoort] en energie [denk aan vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, maar ook: productie, levering, transport van energiebronnen, vergunningverlening en aanbestedingen enzovoort] kunnen door ons beantwoord worden via de Helpdesk I Water & Energie. Onze advocaten van de branche Water & Energie maken kosteloos een QuickScan van uw vraag. Aan de hand van de QuickScan wordt in onderling overleg bekeken hoe het verdere traject eruit gaat zien.

Contactpersonen branche Water & Energie:

Water & Energie

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Gelieve dit veld leeg te laten.