AgriFood

Afbeelding

De sector heeft al jaren geleden de weg in geslagen van het verbinden van economisch perspectief aan duurzaam ondernemen. Voor deze sector liggen er uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, procesefficiency, voedselveiligheid, het vinden en behouden van goed gekwalificeerd personeel, productinnovatie door technologie.

De sector heeft ook regelmatig te maken met nieuwe wet- en regelgeving uit Brussel en Den Haag. De maatschappelijke roep op controle op voedselveiligheid leidt tot regelgeving en controles.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
In de branchegroep AgriFood werken advocaten uit verschillende praktijkgebieden samen. Dit betekent dat onze advocaten optimaal voor oplossingen kunnen zorgen omdat zij zowel hun praktijkgebied als de branche kennen.

De sector heeft al jaren geleden de weg in geslagen van het verbinden van economisch perspectief aan duurzaam ondernemen. Voor deze sector liggen er uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, procesefficiency, voedselveiligheid, het vinden en behouden van goed gekwalificeerd personeel, productinnovatie door technologie.

Dit betekent bijvoorbeeld:

Samenwerkingscontracten
Met een oog voor kansen en risico’s adviseren wij u bij het opstellen van diverse samenwerkingscontracten met afnemers, leveranciers, investeerders en andere partners. Daarbij letten we ook op de mededingingsrechtelijke mogelijkheden.

ICT
Automatisering is vaak cruciaal voor het kunnen functioneren van machines, apparatuur, netwerken, etc. Wanneer u met uw netwerk voor een cloudoplossing kiest dan moet u waken voor privacy aspecten en beschikbaarheid. Wij kennen dit soort contracten en kunnen zorgen dat uw positie goed beschermd is. Mocht de software leverancier niet leveren wat u had afgesproken dan kunnen wij u helpen in de discussie met de software leverancier.

Concept-, kennis- en productontwikkeling
Wij adviseren u over hoe know how beschermd kan worden of hoe deze juist gedeeld kan worden. Verder adviseren wij u over hoe deze concepten, kennis- en productontwikkeling contractueel vastgelegd kan worden en hoe deze beschermd kan worden door middel van auteursrecht, merkenrecht, octrooien, kwekersrechten, etc.

Voedselveiligheid
Op het gebied van voedselveiligheid bestaat verschillende nationale en internationale wet- en regelgeving. Wij adviseren u waar kansen en risico’s voor u liggen. In de diverse contracten adviseren wij u over de afspraken daarin over bijvoorbeeld productaansprakelijkheid en over een recall van producten.

Internationaal ondernemen
Wanneer u contracteert met buitenlandse partijen dan krijgt u te maken met aspecten als welk recht is van toepassing, het Weens koopverdrag ja/nee van toepassing verklaren, INCO terms van toepassing verklaren en zo ja, welke, etc. Wij adviseren u over deze aspecten. Door onze internationale contacten hebben wij vaak ook contact met een advocaat in het land van uw handelspartner zodat wij zo nodig een lokale advocaat kunnen inschakelen.

Mededinging
Door fusies en overnames zijn partijen steeds groter geworden. Dit betekent dat het Nederlands en Europees Mededingingsrecht soms beperkingen oplegt. Toezichthouders zoals de ACM hebben een bijzondere interesse in afspraken / fusies in de Food sector. Wij kunnen u adviseren om mededingingsrechtelijke problemen te voorkomen.

Arbeidsrecht
Niet alleen kennen wij het reguliere arbeidsrecht, wij kennen ook de specifieke cao’s en andere sector relevante regelgeving. Wij begeleiden u bij reorganisaties, vragen over toepassing van de cao, etc.

Audits, sancties en boetes
Een aantal toezichthouders zoals de NVWA en ACM kunnen onaangekondigd op uw bedrijf een onderzoek komen instellen. Wij kunnen daarbij aanwezig zijn en bewaken dat deze toezichthouders uw rechten respecteren. Wanneer sancties / boetes worden opgelegd dan kunnen wij schade voor u proberen te voorkomen of te beperken.

Vastgoed
Wij adviseren bij de aan- en verkoop van bedrijfspanden. Wanneer bedrijfspanden worden gehuurd dan adviseren wij bij het sluiten en opzeggen van huurovereenkomsten en bij huurprijsaanpassing. Door onze ervaring bij aannemingsovereenkomsten kunnen wij u bijstaan bij discussies over de kwaliteit van het werk.

Ruimtelijke ordening
Bedrijven hebben voor hun activiteiten omgevingsvergunningen nodig. Daar kan met de verlenende instantie of de omgeving discussie over ontstaan. Wij begeleiden u in dit proces. Zo hebben wij o.a. ervaring met bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen en met discussies over emissies door (diervoeder)producenten. Daarnaast adviseren wij bij gebiedsontwikkeling (o.a. bestemmingsplannen).

Voor wie?

– Ondernemingen die voedingsproducten maken
– Ondernemingen die voedingsproducten verhandelen
– Ondernemingen die werken in de food service sector

Investeerders in de AgriFood sector

Logo_Member of Food Valley NL_rgb

Lees hieronder de uitgebrachte RegelRecht AgriFood InZicht:                               

RegelRecht juli 2014
juli 2014 november 2014 juli 2015
                          
Schermafdruk 2016-07-06 10.54.48  
juni 2016  maart 2017

In het nieuws

Uitgave Regio in bedrijf

Contactpersonen branche AgriFood:

Jos van der Wijst Rik Wevers

 

Gepubliceerde artikelen:
Publicatie in “Juridisch up to Date” 2017/05 p. 18-23 Of je worst lust? Vegetarische worst! 03-03-2017
Slijterij in supermarkt vereist permanent aanwezige leidinggevende03-01-2017
CAO voor de gemaksvoedingindustrie; uitleg van het begrip “onderneming”” 21-10-2016
“Publicatie in Juridisch up to Date over Misleidende verpakking” 05-11-2015
XO merk voor kaas redt het niet” 02-11-2015
Vormmerk KitKat toegelaten” 02-11-2015
Gebruik term “basterdsuiker” in reclame in strijd met Europese regelgeving” 24-07-2015
Realisatie “Foodpark Veghel” loopt vertraging op19-05-2015
Beroep op naleving hygiënecode: schriftelijke vastlegging een eerste vereiste” 19-05-2015
Chia olie erkend als novel food02-12-2014
RegelRecht AgriFood InZicht” November 2014
Producent aansprakelijk voor schade, waaronder de schade door recall” 28-10-2014
Geen inzage voor op in beslag genomen bestanden” 28-10-2014
Miljoenenboete voor producenten champignonconserveren” 01-07-2014
RegelRecht AgriFood InZicht” Juni 2014
Halalpolitie moet verklaring van supermarkteigenaar van de website halen03-06-2014
Tijdschrift voor Praktisch Bestuursrecht 2014/2, p. 14/15 over belanghebbende04-2014
Etiket insecticide Gazelle voldoet aan eisen. Agrifirm mag een beroep doen op vervalbeding in algemene voorwaarden11-03-2014
Ook van belang voor AgriFood: SPARK, innovatieve samenwerking in de bouw11-03-2014
Recall partijen vlees niet geschorst20-02-2014
Verpakking thee maakt toch inbreuk op merkrecht13-02-2014
PlantLab wint eerste slag inbreuk op octrooi28-01-2014
Bij een international vervoersovereenkomst gelden de Nederlandse regels over stuiting en schorsing van de verjaring niet. En dus geldt de (korte) verjaringstermijn van 1 jaar voor het afwikkelen van schadevorderingen31-12-2013
Degene die enkel verpakkingen voor derden afvult maakt geen inbreuk op het merkrechten31-12-2013
Vormgeving President rijstzak auteursrechtelijk beschermd09-12-2013
Kan de vorm van groente of fruit als een modelrecht worden beschermd? Een principiële beslissing: de vorm van een levend organisme kan uit principe geen model zijn omdat het geen op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp is” 26-07-2013
Leverancier potgrond kan noch een beroep doen op zijn exoneratieclausule noch op zijn algemene voorwaarden. Na de fusie onduidelijk of de algemene voorwaarden zijn overeengekomen” 26-07-2013
Uientelers door NMa beboet voor kartelafspraken” 6-02-2013
Samenwerking bij ontwikkeling nieuw aardbeienras eindigt in merkenruzie” 28-08-2012
Levering van een voormengsel voor varkensvoer dat met een verboden hormoon blijkt te zijn besmet” 21-08-2012
Hof van Justitie oordeelt dat een verbod op handel in zaden van oude rassen niet in strijd is met Europese Richtlijnen” 21-08-2012
Hesing, onderdeel van de Greenery, heeft geen vergunning nodig voor overname Groentehof” 21-08-2012

AgriFood

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Gelieve dit veld leeg te laten.