Annemarie Roos

Wie is Annemarie Roos?

In 2006 is Annemarie Roos beëdigd als advocaat in de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch. Sindsdien is zij werkzaam op de rechtsgebieden Personen & Familierecht en Erfrecht.

Tijdens haar studie heeft zij stage gelopen bij een groot advocatenkantoor in Den Haag. Voor haar afstudeerscriptie [2005] koos zij voor het onderwerp duomoederschap, waarbij zij aandacht besteedde aan het verbeteren van de juridische positie van de duomoeder ten opzichte van haar kind.

Annemarie heeft bijzondere expertise en jarenlange ervaring op het rechtsgebied Familie & Scheiding. Zij staat u bij in uiteenlopende familierechtelijke zaken. Denk hierbij aan echtscheidingszaken, omgangskwesties, adoptiezaken en geschillen over de hoogte van de kinder- en partneralimentatie.

Op het gebied van het erfrecht wordt zij geregeld rechtstreeks door de rechtbank benoemd als vereffenaar bij de afwikkeling van een nalatenschap. Ook door particulieren wordt zij ingeschakeld bij erfrechtzaken, begeleidt zij erfgenamen wanneer zij een nalatenschap beneficiair hebben aanvaard en adviseert en procedeert bij overige discussies die verband houden met het erfrecht.

Heeft u vragen op het gebied van Familie- of Erfrecht? Neem rechtstreeks contact op met Annemarie via de link onder contact.

Nevenactiviteiten en Lidmaatschappen
  • Lid Jonge Balie ‘s-Hertogenbosch

Nieuwsberichten van Annemarie Roos
  • "Huis in Frankrijk gekocht met afkoop ouderdomspensioen, krijgt de man bij een echtscheiding zijn geld terug of niet?" - 20-07-2018 - Lees verder ›
  • "Zijn de erfgenamen aansprakelijk voor de uitvaartkosten?" - 13-09-2013 - Lees verder ›
  • "Mag een moeder zonder instemming van vader met de kinderen verhuizen naar Spanje?" - 19-12-2012 - Lees verder ›
  • "Nieuwe echtgenote moet getuigen in een alimentatieprocedure" - 02-07-2012 - Lees verder ›
  • "Uitleg huwelijkse voorwaarden; vallen lijfrentepolissen onder een finaal verrekenbeding?" - 02-07-2012 - Lees verder ›

PUBLICATIES VAN Annemarie Roos
  • "Bescherming van erfgenamen tegen schulden in een nalatenschap" - 02-04-2013 - Lees verder ›
  • "Vader mag zoon jaar lang niet zien" - 12-03-2013 - Lees verder ›
  • "Uitrekenen kinderalimentatie eenvoudiger" - 02-01-2013 - Lees verder ›
  • "Pensioen alsnog delen met je ex-partner?" - 02-11-2011 - Lees verder ›