Waarmee kunnen wij u helpen?

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type

Nieuws

Faillissementsuitspraken

Bogaerts & Groenen advocaten heeft voor u alle faillissementen van de rechtbanken Zeeland-West-Brabant, Locatie Breda en Oost-Brabant, Locatie 's-Hertogenbosch op een rij gezet zodat u

Lees meer

Omzetgerelateerde boete voedsel- en productveiligheid

Op 17 oktober jl. heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport aan de Tweede Kamer aangeboden het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten

Lees meer

Tussenkomst in aanbestedingskort geding

Tussenkomst is een procesmiddel waarbij een derde vrijwillig deelneemt aan een aanhangig geding. Degene die tussenkomt stelt daartoe een eigen vordering in, die zich richt tegen de beide par

Lees meer

Wettelijke indexering alimentatie 2018

Inmiddels is bekend dat per 1 januari 2018 de vastgestelde alimentatiebedragen met 1,5% verhoogd moeten worden. Jaarlijks stelt de Minister van Justitie een indexeringspe

Lees meer

‘Pre-pack’ op de helling

Marc Heuvelmans schreef in het tijdschrift 'Het Register' [oktober 2017, nummer 5] een artikel met bovengenoemde titel. Kl

Lees meer

Kinder- partneralimentatie wijzigen; kan dat?

Kinder-partneralimentatie wijzigen; Kan dat ? De situatie van u of uw ex-partner kan na de scheidin

Lees meer

Onrechtmatige hinder

De term "burenrecht" roept onwillekeurig een associatie op met De Rijdende Rechter en elkaar om futiliteiten in het haar vliegende particulieren. Toch is die conclusie niet gehe

Lees meer

Geen matiging transitievergoeding

Werknemer wordt 20 maanden voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid ontslagen. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat er geen omstandigh

Lees meer

How to succeed with grants like Horizon 2020 and Eurostars

Key topics This seminar will provide participants with information on the new Horizon 2020 and Eurostars calls. In October the new Horizon 2020 calls will be announced. In addition t

Lees meer

Schorsing recall NVWA

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam heeft in een uitspraak van 11 mei 2017 een [niet veel voorkomende] door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit [NVWA] opgelegde r

Lees meer

Risico willekeur betekent staken aanbesteding

De kwestie betreft een aanbesteding voor het onderhoud van sportvelden inclusief levering van meststoffen. In de aanbestedingsstukken is bepaald dat de inschrijver reële marktconforme prijz

Lees meer

Marc maakt het in Tilburg

Marc Heuvelmans is een energiek mens. Vol enthousiasme praat hij over alles wat hij doet. Of dat nu zijn advocatenpraktijk is, het schrijven van columns of het voorzitt

Lees meer