Waarmee kunnen wij u helpen?

Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

Nieuws

Faillissements-uitspraken

Bogaerts & Groenen advocaten heeft voor u alle faillissementen van de rechtbanken Zeeland-West-Brabant, Locatie Breda en Oost-Brabant, Locatie 's-Hertogenbosch op een rij gezet zodat u

Lees meer

Royement en hervatting van een civiele procedure

Als een schuldeiser een vordering instelt tegen een schuldenaar en de procedure wordt geschorst, gevolgd door doorhaling op de rol, hoe lang mag de eiser dan wachten voor hij de procedure weer hervat?

Lees meer

Wat is schade bij illegaal gebruik software?

Met enige regelmaat wordt op verzoek van partijen zoals Microsoft en Adobe, conservatoir beslag gelegd bij bedrijven op de (dragers van) software die aanwezig is op devices, servers die zich in het be

Lees meer

Bogaerts & Groenen advocaten opent deuren tijdens ‘Dag van de Scheiding’

Bogaerts & Groenen advocaten zal op vrijdag 14 september op diverse locaties de deur openzetten tijdens de ‘Dag van de Scheiding’. Op deze dag kunnen bezoekers vrijblijvend kennismaken

Lees meer

Het kan: een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel

Het vertrouwensbeginsel wordt in bestuursrechtelijke zaken met de regelmaat van de klok aangevoerd. In verreweg de meeste gevallen zonder succes. Dat maakt de uitspraak van de Afdeling van 1 augustus

Lees meer

14 september: Dag van de Scheiding Gratis advies en scheidingscheck

Op 14 september a.s. vindt de Dag van de Scheiding plaats. Deze wordt georganiseerd door de Vereniging familierechtadvocaten en scheidingsmediators, de vFAS. Veel advocatenkantoren s

Lees meer

Smartengeld voor nabestaanden en naasten mogelijk

Je partner komt ten gevolge van een medische fout te overlijden. Het verdriet dat hieruit voortvloeit is onbeschrijflijk. In Nederland was het niet mogelijk om hiervoor affectieschade te

Lees meer

Aanbesteding: uitsluiting na ernstige beroepsfout

In een aanbesteding wordt een inschrijver die een ernstige beroepsfout heeft begaan, van de opdracht uitgesloten. De Hoge Raad heeft zich moeten buigen over de vraag of een aanbestedende die

Lees meer

Vestigen arbeidsmigranten in woning: de begrippen ‘wonen’ en ‘woning’ in een bestemmingsplan

Steeds vaker worden woningen gebruikt om arbeidsmigranten in te vestigen. Aangezien er steeds meer arbeidsmigranten zijn, neemt ook de noodzaak tot het vinden van geschikte woningen toe. Onlangs heeft

Lees meer

Kantonrechter: overgangspremie VPL geen WNT-bezoldiging indien topfunctionaris  niet onder overgangsregeling VPL valt

Op gezamenlijk verzoek van een woningcorporatie en haar directeur-bestuurder (topfunctionaris in de zin van de WNT) heeft de Rechtbank Midden-Nederland op 13 augustus jl. (

Lees meer

Voldoen geleverde ingrediënten voor voedingsmiddelen aan de conformiteitseis?

De mededelingsplicht van de verkoper heeft voorrang boven de onderzoeksplicht van de koper. Voor productaansprakelijkheid moet sprake zijn van bv letselschade.   Feiten

Lees meer

Compensatie transitievergoeding langdurig zieke werknemer: (bijna) een feit

Net voorafgaand aan het zomerreces hebben de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel dat ee

Lees meer